Po naszymu
2016-09-30

Po naszymu 2016

Regulamin Konkursu

Regulamin XXVI Konkursu   „Po naszymu czyli po śląsku”

1. Organizatorem konkursu jest senator Maria Pańczyk-Pozdziej zwana dalej Organizatorem. Producentem konkursu jest Śląski Impresariat Artystyczny „DUET” z siedzibą w Katowicach przy ul. Fliegera 14/20, zwanym dalej Współorganizatorem.
2. Z zastrzeżeniem punktu następnego uczestnikiem konkursu może być każdy, kto posługuje się gwarą śląską, bez względu na wiek, status społeczny i zawodowy.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Współorganizatora oraz pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, a także ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni boczni do drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Konkurs składa się z trzech etapów i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięco-młodzieżowej i osób dorosłych. W kategorii dziecięco- młodzieżowej mogą wystąpić osoby, które nie ukończą 17 roku życia w terminie do 31 października 2016 r. Osoby małoletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na wzięcie udziału w konkursie.
5. W terminie do 31 października 2016 roku należy przesłać na adres Organizatora lub mailem na adres konkurs@ponaszymu.com.pl pisemne zgłoszenie uczestnika konkursu zawierające imię, nazwisko, wiek, adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenie do konkursu jest równoważne ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora i fundatorów nagród.
6. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez trzyosobowe jury powołane przez Organizatora. Skład jury może ulegać zmianie na poszczególnych etapach konkursu. Członkowie jury podejmują decyzje większością głosów.
7. Eliminacje odbędą się w Studiu Koncertowym Radia Katowice przy ulicy Ligonia 29 w Katowicach w dniach 7-8 listopada 2016 r. Uczestnicy eliminacji zostaną powiadomieni listownie o terminie eliminacji.
8. Uczestnik eliminacji jest zobowiązany do przygotowania monologu - opowieści w gwarze śląskiej, trwającej nie dłużej niż 5 minut, oraz jego wygłoszenia przed członkami jury.
9. W półfinałach weźmie udział nie więcej niż dwadzieścia osób w obu kategoriach wiekowych łącznie, wybranych przez jury spośród uczestników eliminacji.
10. Uczestnicy półfinału zobowiązani są do wygłoszenia przed członkami jury monologu - opowieści w gwarze śląskiej, którą przedstawili w eliminacjach.
11. Półfinał odbędzie się w studiu koncertowym Radia Katowice 19 listopada 2016 roku.
12. Finał odbędzie się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu w dniu 20 listopada 2016 roku. Finał Konkursu i koncert galowy odbywają się z udziałem publiczności.
13. W finale wezmą udział trzej uczestnicy w kategorii osób dorosłych i jeden uczestnik w kategorii dziecięco-młodzieżowej, wybrani przez jury spośród uczestników półfinału.
14. Uczestnicy finału zobowiązani są do wygłoszenia przed jury i publicznością tego samego monologu - opowieści w gwarze śląskiej, który przedstawili w półfinale. Uczestnicy finału nie są uprawnieni do zmiany monologu na tym etapie.
15. Zwycięzca konkursu w kategorii osób dorosłych otrzymuje tytuł „Ślązaka Roku”, a zwycięzca w kategorii dziecięco - młodzieżowej otrzymuje tytuł „Młodzieżowego Ślązaka Roku”.
16. Nagrody w kategorii osób dorosłych:
- I miejsce –2 – tygodniowy pobyt rodzinny tj. dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci w nowoczesnym i komfortowym hotelu „Tatra” w Zakopanem, ufundowany przez podmiot prowadzący hotel. Warunkiem wydania nagrody jest zapłata przez laureata konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie. Termin pobytu laureat konkursu uzgadnia bezpośrednio z fundatorem nagrody.
- II miejsce –bon towarowy o wartości ośmiu tysięcy złotych ufundowany przez Urząd Miasta w Zabrzu. Warunkiem wydania nagrody jest zapłata przez laureata konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie.
- III miejsce–zestaw porcelany obiadowo – kawowo – herbaciany ufundowany przez Porcelanę Bogucice. Organizator wyłącza możliwość, by uczestnicy zajęli miejsca ex aequo.
17. Nagrodą w kategorii dziecięco – młodzieżowej jest sprzęt fotograficzny ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Warunkiem wydania nagrody jest zapłata przez laureata konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie.
18. Jeżeli uczestnik konkursu na jakimkolwiek etapie konkursu nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu lub nie wygłosi monologu, traci prawo do dalszego udziału w konkursie.
19. W każdej edycji konkursu Kapituła, wyłoniona przez Organizatora, przyznaje tytuł „Honorowego Ślązaka Roku”. Tytuł „Honorowego Ślązaka Roku” otrzymuje osoba powszechnie znana i szanowana na Śląsku. Podczas koncertu finałowego w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu laureat otrzyma statuetkę autorstwa Zygmunta Brachmańskiego.
20. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.ponaszymu.com.pl
21. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


» POBIERZ OŚWIADCZENIE KONKURSOWE «

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.